Naomi Hoogervorst Architectuur.

 

Naomi Hoogervorst Architectuur. (NHA.) is een ontwerp en onderzoeksatelier.


In het voormalig Stadsarchief te Amsterdam werkt NHA. aan objecten, architectuur en stedenbouw.

De ideeën hiervoor ontstaan uit grote nieuwsgierigheid en een open discussie. Op deze manier komt NHA. in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot de essentie van de opgave met een karaktervolle twist.

Naomi Hoogervorst Architectuur. zet het werk voort in FREEM open architecture // www.freem.eu // naomi@freem.eu