Naomi Hoogervorst Architectuur.

opdrachtenOpdrachten.htmlOpdrachten.htmlshapeimage_2_link_0
Rockit_podium.html
Geelvinck.html
 

Woonhuis | Broek en Waterland

Opdracht ontwerp woonhuis 2011


in samenwerking met Jasper Druijven


Voor het familiehuis is een groeiscenario ontworpen met een duidelijke draagstructuur, waarbinnen vrije ingrepen gedaan kunnen worden. De restruimtes kunnen in de tussentijd ontdekt en gebruikt worden voor activiteiten zoals spelen, klussen, en verblijven. De keuken en woonkamer vormen de spil van het huis, alle ruimtes zijn rondom deze plek gesitueerd en is er visueel contact mogelijk. Het erfgebouw is ingebed in het landschappelijke en historische karakter van Broek en Waterland door de samenvoeging van ruimtes voor wonen en werken, lokaal materiaalgebruik, en de aansluiting bij de bestaande hooitas.

De vorm met zijn grote glaspartijen en geïntegreerde zonwering is ontworpen om optimaal te profiteren van de energie van de zon. De energiehuishouding is zo zelfvoorzienend mogelijk, zodat het financiele en energie winsten genereert. De haard, zonneboilers en PV folie dragen en warmtepomp dragen hieraan bij evenals het grijswatersysteem en helofytenfiltering.